۰۲۱-۸۳۸۳۶

(ABB(Newave

جستجوی پیشرفته

PEC
(ABB(Newave
Statron
Sicon
CENTIEL
یو پی اس DPA-500
 • یو پی‌ اس ماژولار
 • راندمان 95.5%
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
یو پی اس Powerwave 500
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 96 درصد
 • قابلیت پارالل تا 10 دستگاه حداکثر توان 5MVA
یو پی اس Powerwave 400
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 96 درصد
 • قابلیت پارالل تا 10 دستگاه حداکثر توان 5MVA
یو پی اس Powerwave 300
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 96 درصد
 • قابلیت پارالل تا 10 دستگاه حداکثر توان 5MVA
یو پی اس DPA-250
 • یو پی‌ اس ماژولار
 • راندمان 95.5%
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
یو پی اس Powerwave 250
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 96 درصد
 • قابلیت پارالل تا 10 دستگاه حداکثر توان 5MVA
یو پی اس ST 200
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 95.5درصد
 • قابلیت پارالل از 2 تا 4 دستگاه با توجه به حداکثر توان فریم
یو پی اس Powerwave 200
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 96 درصد
 • قابلیت پارالل تا 10 دستگاه حداکثر توان 5MVA
یو پی اس Powerwave 160
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 96 درصد
 • قابلیت پارالل تا 10 دستگاه حداکثر توان 5MVA
یو پی اس DPA-150
 • یو پی‌ اس ماژولار
 • راندمان 95.5%
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
یو پی اس ST 120
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 95.5درصد
 • قابلیت پارالل از 2 تا 4 دستگاه با توجه به حداکثر توان فریم
یو پی اس Powerwave 120
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 96 درصد
 • قابلیت پارالل تا 10 دستگاه حداکثر توان 5MVA
یو پی اس Powerwave 100
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 96 درصد
 • قابلیت پارالل تا 10 دستگاه حداکثر توان 5MVA
یو پی اس RI 40
 • ضریب توان خروجی یک
 • ضریب توان ورودی 0.99
 • راندمان 96 درصد
یو پی اس ST 80
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 95.5درصد
 • قابلیت پارالل از 2 تا 4 دستگاه با توجه به حداکثر توان فریم
یو پی اس Powerwave 80
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 96 درصد
 • قابلیت پارالل تا 10 دستگاه حداکثر توان 5MVA
یو پی اس ST 60
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 95.5درصد
 • قابلیت پارالل از 2 تا 4 دستگاه با توجه به حداکثر توان فریم
یو پی اس Powerwave 60
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 96 درصد
 • قابلیت پارالل تا 10 دستگاه حداکثر توان 5MVA
یوپی اس Power Scale 50KVA
 • راندمان بسیار بالا بیش از 95درصد
 • قابلیت پارالل تا 20 دستگاه
یو پی اس RI 20
 • ضریب توان خروجی یک
 • ضریب توان ورودی 0.99
 • راندمان 96 درصد
یو پی اس RI 22
 • ضریب توان خروجی یک
 • ضریب توان ورودی 0.99
 • راندمان 96 درصد
یو پی اس RI 24
 • ضریب توان خروجی یک
 • ضریب توان ورودی 0.99
 • راندمان 96 درصد
یو پی اس ST 40
 • ضریب توان خروجی یک
 • راندمان 95.5درصد
 • قابلیت پارالل از 2 تا 4 دستگاه با توجه به حداکثر توان فریم
یوپی اس Power Scale 40KVA
 • راندمان بسیار بالا بیش از 95درصد
 • قابلیت پارالل تا 20 دستگاه
یوپی اس Power Scale 30KVA
 • راندمان بسیار بالا بیش از 95درصد
 • قابلیت پارالل تا 20 دستگاه
یوپی اس Power Scale 25KVA
 • راندمان بسیار بالا بیش از 95درصد
 • قابلیت پارالل تا 20 دستگاه
یو پی اس RI 10
 • ضریب توان خروجی یک
 • ضریب توان ورودی 0.99
 • راندمان 96 درصد
یو پی اس RI 11
 • ضریب توان خروجی یک
 • ضریب توان ورودی 0.99
 • راندمان 96 درصد
یو پی اس RI 12
 • ضریب توان خروجی یک
 • ضریب توان ورودی 0.99
 • راندمان 96 درصد
یوپی اس Power Scale 20KVA
 • راندمان بسیار بالا بیش از 95درصد
 • قابلیت پارالل تا 20 دستگاه
یوپی اس Power Scale 15KVA
 • راندمان بسیار بالا بیش از 95درصد
 • قابلیت پارالل تا 20 دستگاه
یوپی اس Power Scale 10KVA
 • راندمان بسیار بالا بیش از 95درصد
 • قابلیت پارالل تا 20 دستگاه
یوپی اس Power Line DPA
 • یو پی‌ اس ماژولار صنعتی دارای رنج توانی 20kw تا 120kw
 • متشکل از ماژولهای با توان 20kw یا40kw

آدرس دفتر مرکزی شرکت صنایع پُرسو الکترونیک

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از مطهری، کوچه آزادگان، پلاک2، ساختمان پُرسو
کارخانه: کیلومتر 50 بزرگراه تهران-قزوین، بعد از شهرک صنعتی بهارستان، سمت راست، جاده اختصاصی به سمت شمال
+۹۸ ۲۱ ۸۳۸۳۶ و +۹۸ ۲۱ ۸۳۸۳۷۰۰۰ (خدمات پس از فروش)
info [at] porsoo.ir