۰۲۱-۸۳۸۳۶

شرکت صنایع پرسوالکترونیک با نزدیک به 3 دهه فعالیت با دارا بودن شبکه گسترده نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش در بیش از 31 استان کشور آماده فروش ، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش محصولات خود می باشد.

این نمایندگیها پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم در سراسر کشور می باشند .

متقاضیان میتوانند اطلاعات نمایندگی هر استان را در نقشه زیر مشاهده نمایند.

شهرستان: Tehran

نام نمایندگی: پرسوالکترونیک

تلفن: 83837000

فکس: 88102600

شهرستان: مشهد

نام نمایندگی: ماهان کنترل شرق

تلفن: 05138476090

فکس: 05138476090

شهرستان: -

نام نمایندگی: مهندسی گراد انرژی آپادانا

تلفن: 03133387975

فکس: 03133380605

شهرستان: -

نام نمایندگی: شرکت ایرانا

تلفن: 03136662822

فکس: 03136662833

شهرستان: -

نام نمایندگی: صنایع بهبود الکترونیک

تلفن: 02632402449

فکس: 02632402320

شهرستان: تبریز

نام نمایندگی: پرسو رایانه تبریز

تلفن: 04135558748

فکس: 04135567483

شهرستان: تبریز

نام نمایندگی: توان آرامیس آذربایجان

تلفن: 04135533715

فکس: 04135555447

شهرستان: شیراز

نام نمایندگی: راستین سیستم نگار پارس

تلفن: 07138213164

فکس: 07138213071

شهرستان: اهواز

نام نمایندگی: داده پردازی مهر

تلفن: 06132221507

فکس: 06132224576

شهرستان: قم

نام نمایندگی: مهندسی راشانماک

تلفن: 02532906048

فکس: 02532910179

شهرستان: کرمانشاه

نام نمایندگی: بهین شبکه تلاشگران

تلفن: 08338221153

فکس: 08338221153

شهرستان: رشت

نام نمایندگی: سیب سامانه

تلفن: 01333227727

فکس: 01333227727

شهرستان: کرمان

نام نمایندگی: هدیش الکترونیک

تلفن: 03432528658

فکس: 03432528659

در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.

شهرستان: زاهدان

نام نمایندگی: پرسیس رایانه

تلفن: 05433237068

فکس: 05433237068

شهرستان: همدان

نام نمایندگی: مهندسی الگو سیستم

تلفن: 08132516720

فکس: 08132516720

شهرستان: اراک

نام نمایندگی: نگاران فرد اراک

تلفن: 08633289733

فکس: 08633258369

شهرستان: یزد

نام نمایندگی: مادیزد

تلفن: 03537255510

فکس: 03537258668

شهرستان: قزوین

نام نمایندگی: پژواک سامانه قاصدک

تلفن: 02833361000

فکس: 02833361000

در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.

شهرستان: زنجان

نام نمایندگی: ابراج الکترونیک

تلفن: 02433328163

فکس: 02433565359

در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.

شهرستان: سنندج

نام نمایندگی: بهین شبکه آبیدر

تلفن: 08733667375

فکس: 08733625093

شهرستان: گرگان

نام نمایندگی: مانا سیستم گلستان

تلفن: 01732345000

فکس: 01732345000

شهرستان: ساری

نام نمایندگی: کیهان رایانه خزر

تلفن: 01133263816

فکس: 01133246189

شهرستان: ساری

نام نمایندگی: تحلیل گران سامانه

تلفن: 01133203331

فکس: 01133203331

در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.

شهرستان: -

نام نمایندگی: پایا نیروی بوشهر

تلفن: 07733552055

فکس: 07733552055

در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.

شهرستان: بیرجند

نام نمایندگی: پرسو توان قهستان

تلفن: 05632424992

فکس: 05632424992

شهرستان: -

نام نمایندگی: هیراد افزار پیشرو

تلفن: 08433344353

فکس: 08433344353

شهرستان: -

نام نمایندگی: ایمن شبکه ماداکتو

تلفن: 08433365874

فکس: 08433365874

شهرستان: سمنان

نام نمایندگی: پایا رایانه سمنان

تلفن: 02333435791

فکس: 02333435790

شهرستان: یاسوج

نام نمایندگی: فراز رایانه زاگرس

تلفن: 07433226655

فکس: 07433226655

شهرستان: کیش

نام نمایندگی: راهکارهای هوشمند فناوری اطلاعات

تلفن: 07644424004

فکس: 07644420415

 • تهران

  شهرستان: Tehran

  نام نمایندگی: پرسوالکترونیک

  تلفن: 83837000

  فکس: 88102600

 • خراسان رضوی

  شهرستان: مشهد

  نام نمایندگی: ماهان کنترل شرق

  تلفن: 05138476090

  فکس: 05138476090

 • اصفهان

  شهرستان: -

  نام نمایندگی: مهندسی گراد انرژی آپادانا

  تلفن: 03133387975

  فکس: 03133380605

  شهرستان: -

  نام نمایندگی: شرکت ایرانا

  تلفن: 03136662822

  فکس: 03136662833

 • البرز

  شهرستان: -

  نام نمایندگی: صنایع بهبود الکترونیک

  تلفن: 02632402449

  فکس: 02632402320

 • آذربایجان شرقی

  شهرستان: تبریز

  نام نمایندگی: پرسو رایانه تبریز

  تلفن: 04135558748

  فکس: 04135567483

  شهرستان: تبریز

  نام نمایندگی: توان آرامیس آذربایجان

  تلفن: 04135533715

  فکس: 04135555447

 • فارس

  شهرستان: شیراز

  نام نمایندگی: راستین سیستم نگار پارس

  تلفن: 07138213164

  فکس: 07138213071

 • خوزستان

  شهرستان: اهواز

  نام نمایندگی: داده پردازی مهر

  تلفن: 06132221507

  فکس: 06132224576

 • قم

  شهرستان: قم

  نام نمایندگی: مهندسی راشانماک

  تلفن: 02532906048

  فکس: 02532910179

 • کرمانشاه

  شهرستان: کرمانشاه

  نام نمایندگی: بهین شبکه تلاشگران

  تلفن: 08338221153

  فکس: 08338221153

 • گیلان

  شهرستان: رشت

  نام نمایندگی: سیب سامانه

  تلفن: 01333227727

  فکس: 01333227727

 • کرمان

  شهرستان: کرمان

  نام نمایندگی: هدیش الکترونیک

  تلفن: 03432528658

  فکس: 03432528659

 • آذربایجان غربی

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • سیستان و بلوچستان

  شهرستان: زاهدان

  نام نمایندگی: پرسیس رایانه

  تلفن: 05433237068

  فکس: 05433237068

 • همدان

  شهرستان: همدان

  نام نمایندگی: مهندسی الگو سیستم

  تلفن: 08132516720

  فکس: 08132516720

 • مرکزی

  شهرستان: اراک

  نام نمایندگی: نگاران فرد اراک

  تلفن: 08633289733

  فکس: 08633258369

 • یزد

  شهرستان: یزد

  نام نمایندگی: مادیزد

  تلفن: 03537255510

  فکس: 03537258668

 • قزوین

  شهرستان: قزوین

  نام نمایندگی: پژواک سامانه قاصدک

  تلفن: 02833361000

  فکس: 02833361000

 • اردبیل

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • هرمزگان

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • زنجان

  شهرستان: زنجان

  نام نمایندگی: ابراج الکترونیک

  تلفن: 02433328163

  فکس: 02433565359

 • لرستان

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • کردستان

  شهرستان: سنندج

  نام نمایندگی: بهین شبکه آبیدر

  تلفن: 08733667375

  فکس: 08733625093

 • گلستان

  شهرستان: گرگان

  نام نمایندگی: مانا سیستم گلستان

  تلفن: 01732345000

  فکس: 01732345000

 • مازندران

  شهرستان: ساری

  نام نمایندگی: کیهان رایانه خزر

  تلفن: 01133263816

  فکس: 01133246189

  شهرستان: ساری

  نام نمایندگی: تحلیل گران سامانه

  تلفن: 01133203331

  فکس: 01133203331

 • چهارمحال و بختیاری

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • بوشهر

  شهرستان: -

  نام نمایندگی: پایا نیروی بوشهر

  تلفن: 07733552055

  فکس: 07733552055

 • خراسان شمالی

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • خراسان جنوبی

  شهرستان: بیرجند

  نام نمایندگی: پرسو توان قهستان

  تلفن: 05632424992

  فکس: 05632424992

 • ایلام

  شهرستان: -

  نام نمایندگی: هیراد افزار پیشرو

  تلفن: 08433344353

  فکس: 08433344353

  شهرستان: -

  نام نمایندگی: ایمن شبکه ماداکتو

  تلفن: 08433365874

  فکس: 08433365874

 • سمنان

  شهرستان: سمنان

  نام نمایندگی: پایا رایانه سمنان

  تلفن: 02333435791

  فکس: 02333435790

 • کهگیلویه و بویراحمد

  شهرستان: یاسوج

  نام نمایندگی: فراز رایانه زاگرس

  تلفن: 07433226655

  فکس: 07433226655

 • کیش

  شهرستان: کیش

  نام نمایندگی: راهکارهای هوشمند فناوری اطلاعات

  تلفن: 07644424004

  فکس: 07644420415

نام: پرسوالکترونیک

نام نماینده: آقای رضایی

تلفن: 09124791381

تلفن: 83837000

فکس: 88102600

نام: نیما الکترونیک

نام نماینده: آقای مجید سیران حصاری

تلفن: 09151007937

تلفن: -

فکس: 05138320192

در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.

نام: صنایع پرسوالکترونیک

نام نماینده: آقای آقا احمدی

تلفن: 09124621638

تلفن: 02183837000

فکس: 02188102610

نام: پرسورایانه

نام نماینده: آقای یثربی

تلفن: 09144122427

تلفن: 04135558748

فکس: 04135567483

نام: راستین سیستم نگار پارس

نام نماینده: آقای شهسواری

تلفن: 09177337686

تلفن: 07138213164

فکس: 07138213071

نام: راستین سیستم نگار پارس

نام نماینده: آقای عباسپور

تلفن: 09173118718

تلفن: 07138392980

فکس: 07138213071

نام: شرکت ارتباط صنعت ارج

نام نماینده: آقای مالک

تلفن: 09161126448

تلفن: 06133731714

فکس: 06135530669

در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.

نام: بهین شبکه تلاشگران

نام نماینده: آقای حسن محمدی پتی آبادی

تلفن: 09188392585

تلفن: 08338221153

فکس: 08338210736

نام: سیب سامانه

نام نماینده: آقای برهان

تلفن: 09111320755

تلفن: 01333227727

فکس: 01333229252

نام: هدیش الکترونیک

نام نماینده: محمد علی دین پژوه

تلفن: 09136639657

تلفن: 03432517212

فکس: 03432528658

در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.

نام: پرسیس رایانه قدیم

نام نماینده: آقای قاسمی

تلفن: 09155410820

تلفن: 0543337068

فکس: 0543337068

نام: الگوسیستم

نام نماینده: آقای کرباسی

تلفن: 09181116248

تلفن: 08132516720

فکس: -

نام: نگاران فرد اراک

نام نماینده: آقای سعید فردی

تلفن: 09181612267

تلفن: 08633289778

فکس: 08632261738

نام: مادیبا

نام نماینده: آقای آبیار

تلفن: 09131549204

تلفن: 03537281055

فکس: 03537281056

نام: صنایع پرسوالکترونیک

نام نماینده: آقای آقا احمدی

تلفن: 09124621638

تلفن: 02183837000

فکس: 02188102610

نام: خدمات الکترونیک هاشمی

نام نماینده: سید صمد هاشمی

تلفن: 09144552238

تلفن: 04533235656

فکس: 04533230570

نام: شرکت برنا پردازگامبرون

نام نماینده: آقای رفیعی

تلفن: 09173617989

تلفن: 07632251550

فکس: 07632239063

نام: شرکت مهندسی ابراج الکترونیک

نام نماینده: ابوالفضل امیری

تلفن: 09127412488

تلفن: 02433565359

فکس: 02433328163

نام: -

نام نماینده: آقای طاهری

تلفن: 09167151330

تلفن: -

فکس: -

نام: بهین شبکه آبیدر

نام نماینده: هژیر حیرانی

تلفن: 09187899098

تلفن: 08733667579

فکس: 08733667375

نام: مانا سیستم گلستان

نام نماینده: آقای مقیمیان

تلفن: 09111713939

تلفن: 01732345000

فکس: 01734228000

نام: کیهان رایانه خزر

نام نماینده: آقای سید عباس سیدی

تلفن: 09113554347

تلفن: 01133263816

فکس: 01133246189

نام: چشم سوم جهان بین

نام نماینده: آقای دانیال پورحسن

تلفن: 09193828166

تلفن: 03832224229

فکس: -

در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.

نام: کوروش رسانای بیژن یورد

نام نماینده: مهدی زحمتکش

تلفن: 09153870290

تلفن: 05832247871

فکس: -

نام: پرسو توان قهستان

نام نماینده: آقای محمد فیروزنیا

تلفن: 09151631466

تلفن: 05632442920

فکس: 0563244292

نام: ماداکتو

نام نماینده: آقای علی اصغر جابریان

تلفن: 09188427858

تلفن: 09108807858

فکس: -

نام: پایا رایانه سمنان

نام نماینده: آقای طاهر دوست

تلفن: 09123311109

تلفن: 02333435791

فکس: 02333435790

نام: فراز رایانه زاگرس

نام نماینده: آقای مرتضوی

تلفن: 09173413773

تلفن: 07458223263

فکس: 07433222572

در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • تهران

  نام: پرسوالکترونیک

  نام نماینده: آقای رضایی

  تلفن: 09124791381

  تلفن: 83837000

  فکس: 88102600

 • خراسان رضوی

  نام: نیما الکترونیک

  نام نماینده: آقای مجید سیران حصاری

  تلفن: 09151007937

  تلفن: -

  فکس: 05138320192

 • اصفهان

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • البرز

  نام: صنایع پرسوالکترونیک

  نام نماینده: آقای آقا احمدی

  تلفن: 09124621638

  تلفن: 02183837000

  فکس: 02188102610

 • آذربایجان شرقی

  نام: پرسورایانه

  نام نماینده: آقای یثربی

  تلفن: 09144122427

  تلفن: 04135558748

  فکس: 04135567483

 • فارس

  نام: راستین سیستم نگار پارس

  نام نماینده: آقای شهسواری

  تلفن: 09177337686

  تلفن: 07138213164

  فکس: 07138213071

  نام: راستین سیستم نگار پارس

  نام نماینده: آقای عباسپور

  تلفن: 09173118718

  تلفن: 07138392980

  فکس: 07138213071

 • خوزستان

  نام: شرکت ارتباط صنعت ارج

  نام نماینده: آقای مالک

  تلفن: 09161126448

  تلفن: 06133731714

  فکس: 06135530669

 • قم

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • کرمانشاه

  نام: بهین شبکه تلاشگران

  نام نماینده: آقای حسن محمدی پتی آبادی

  تلفن: 09188392585

  تلفن: 08338221153

  فکس: 08338210736

 • گیلان

  نام: سیب سامانه

  نام نماینده: آقای برهان

  تلفن: 09111320755

  تلفن: 01333227727

  فکس: 01333229252

 • کرمان

  نام: هدیش الکترونیک

  نام نماینده: محمد علی دین پژوه

  تلفن: 09136639657

  تلفن: 03432517212

  فکس: 03432528658

 • آذربایجان غربی

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • سیستان و بلوچستان

  نام: پرسیس رایانه قدیم

  نام نماینده: آقای قاسمی

  تلفن: 09155410820

  تلفن: 0543337068

  فکس: 0543337068

 • همدان

  نام: الگوسیستم

  نام نماینده: آقای کرباسی

  تلفن: 09181116248

  تلفن: 08132516720

  فکس: -

 • مرکزی

  نام: نگاران فرد اراک

  نام نماینده: آقای سعید فردی

  تلفن: 09181612267

  تلفن: 08633289778

  فکس: 08632261738

 • یزد

  نام: مادیبا

  نام نماینده: آقای آبیار

  تلفن: 09131549204

  تلفن: 03537281055

  فکس: 03537281056

 • قزوین

  نام: صنایع پرسوالکترونیک

  نام نماینده: آقای آقا احمدی

  تلفن: 09124621638

  تلفن: 02183837000

  فکس: 02188102610

 • اردبیل

  نام: خدمات الکترونیک هاشمی

  نام نماینده: سید صمد هاشمی

  تلفن: 09144552238

  تلفن: 04533235656

  فکس: 04533230570

 • هرمزگان

  نام: شرکت برنا پردازگامبرون

  نام نماینده: آقای رفیعی

  تلفن: 09173617989

  تلفن: 07632251550

  فکس: 07632239063

 • زنجان

  نام: شرکت مهندسی ابراج الکترونیک

  نام نماینده: ابوالفضل امیری

  تلفن: 09127412488

  تلفن: 02433565359

  فکس: 02433328163

 • لرستان

  نام: -

  نام نماینده: آقای طاهری

  تلفن: 09167151330

  تلفن: -

  فکس: -

 • کردستان

  نام: بهین شبکه آبیدر

  نام نماینده: هژیر حیرانی

  تلفن: 09187899098

  تلفن: 08733667579

  فکس: 08733667375

 • گلستان

  نام: مانا سیستم گلستان

  نام نماینده: آقای مقیمیان

  تلفن: 09111713939

  تلفن: 01732345000

  فکس: 01734228000

 • مازندران

  نام: کیهان رایانه خزر

  نام نماینده: آقای سید عباس سیدی

  تلفن: 09113554347

  تلفن: 01133263816

  فکس: 01133246189

 • چهارمحال و بختیاری

  نام: چشم سوم جهان بین

  نام نماینده: آقای دانیال پورحسن

  تلفن: 09193828166

  تلفن: 03832224229

  فکس: -

 • بوشهر

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.
 • خراسان شمالی

  نام: کوروش رسانای بیژن یورد

  نام نماینده: مهدی زحمتکش

  تلفن: 09153870290

  تلفن: 05832247871

  فکس: -

 • خراسان جنوبی

  نام: پرسو توان قهستان

  نام نماینده: آقای محمد فیروزنیا

  تلفن: 09151631466

  تلفن: 05632442920

  فکس: 0563244292

 • ایلام

  نام: ماداکتو

  نام نماینده: آقای علی اصغر جابریان

  تلفن: 09188427858

  تلفن: 09108807858

  فکس: -

 • سمنان

  نام: پایا رایانه سمنان

  نام نماینده: آقای طاهر دوست

  تلفن: 09123311109

  تلفن: 02333435791

  فکس: 02333435790

 • کهگیلویه و بویراحمد

  نام: فراز رایانه زاگرس

  نام نماینده: آقای مرتضوی

  تلفن: 09173413773

  تلفن: 07458223263

  فکس: 07433222572

 • کیش

  در این استان نمایندگی فعالی وجود ندارد.

آدرس دفتر مرکزی شرکت صنایع پُرسو الکترونیک

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از مطهری، کوچه آزادگان، پلاک2، ساختمان پُرسو
کارخانه: کارخانه: کیلومتر 50 بزرگراه تهران-قزوین، بعد از شهرک صنعتی بهارستان، سمت راست، جاده اختصاصی به سمت شمال
+۹۸ ۲۱ ۸۳۸۳۶ و +۹۸ ۲۱ ۸۳۸۳۷۰۰۰ (خدمات پس از فروش)
info [at] porsoo.ir