لوگوی شرکت پرسو
شماره تلفن پرسو
02183836
خانه محصولات محصولات کابینت باتری کابینت باتری
 • دارای ورزن 21.2 kg
 • 2 طبقه
 • دارای مقاومت و استحکام بالا
 • حداکثر تعداد باتری در حداقل فضای اشغالی
 • دارای ورزن 38.2kg
 • 3 طبقه
 • دارای وزن 12.3Kg
 • 2 طبقه
 • دارای ورزن 40.8kg
 • 4 طبقه
 • حداکثر تا 5 ماژول
 • دارای حداکثر 3 باتری
 • دارای 3 مدل:
  • XLR 40-42/28
  • XLR 20-65/100
  • XLR 30-65/100
 • دارای 3 مدل:
  • B.P 2000
  • B.P 24-42/28
  • B.P 36-42/28
1
2