لوگوی شرکت پرسو
شماره تلفن پرسو
02183836
خانه 6 درباره پرسو گواهینامه و افتخارات گواهینامه و افتخارات
انجمن صنفی سازندگان مولد برق الکترونیکی (UPS)
 
سندیکای صنعت مخابرات ایران
 
انجمن انفورماتیک ایران
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
 
انجمن مدیران صنایع
 
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی