لوگوی شرکت پرسو
شماره تلفن پرسو
02183836
خانه 7 راهکارها سیستم‌های صنعتی سیستم‌های صنعتی

در بعضی صنایع با توجه به بارهای خاص (القائی، موتوری و یا اندوکتانس بالا) که وجود دارد و نیز شرایط محیط‌های بهره‌برداری که دارای آلوده به گرد و غبار و دمای بالا می‌باشد، دستگاه‌های یو پی اس صنعتی با IP بالا و یا دارای ترانس در ورودی یا خروجی قابل استفاده خواهند بود، گروه محصولات statron، از میان محصولات شرکت صنایع پرسو الکترونیک بهترین پیشنهاد برای این موارد می‌باشد. قابل ذکر است در صورت خاص نبودن محیط بهره برداری و عدم نیاز بهIP بالا می‌توان دیگر محصولات صنایع پرسو الکترونیک را به عنوان پیشنهاد نیز در نظر گرفت.

یو پی اس های آنلاین Statron 10-4800kVA